Hố 12

Yardages:

Đây là một hố par 3 ngắn và đẹp nhất sân khi khoảng cách tối đa từ tee xanh chỉ 123 Yard và có tầm nhìn hoàn toàn phóng ra biển. Dù khoảng cách ngắn nhưng các bunker bao quanh trước và bên trái green, cùng gió ngược thổi mạnh cũng sẽ khiến golfer khó khăn khi thực hiện cú đánh tấn công cờ.
Gợi ý: Gió ngược thổi mạnh nên cần lưu ý khoảng cách khi thực hiện cú đánh.

map

    Đặt Chỗ Ngay

    Vui lòng điền vào mẫu đặt chỗ dưới đây